Ks. Franciszek Blachnicki

W tym roku obchodzimy 31. rocznicę śmierci Ks. Franciszka Blachnickiego.
Upamiętniając kolejną rocznicę powstania idei Krucjaty, dla której pracował ks. Franciszek Blachnicki dedykujemy nasz rzeszowski Bieg Trzeźwości, Marsz Nordic Walking i Rajd rowerowy. Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku. Był bardzo aktywny w harcerstwie. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, rozpoczął działalność konspiracyjną. W marcu 1940 roku musiał uciekać przed gestapo. Ujęty w Zawichoście i aresztowany, po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Przebywał tam przez 14 miesięcy. We wrześniu 1941 roku przewieziony z Oświęcimia do więzienia śledczego. W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiany, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny. W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. W kwietniu 1945 roku został uwolniony przez Armię Amerykańską. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W czerwcu 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W pracy duszpasterskiej zwracał szczególną uwagę na formowanie grup elitarnych. Wypracował metodę dziecięcych rekolekcji zamkniętych (Oaza Dzieci Bożych).Od 1957 roku prowadził społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepokalana zwycięża”. 29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe, a w marcu 1961 roku ks. Blachnickiego aresztowano.Krucjata Wyzwolenia Człowieka została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas 1. Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu. Bezpośrednią inspiracją do powołania KWC były słowa Jana Pawła II, skierowane do Polaków 23 października 1978 r. Papież apelował wtedy: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła”. Ksiądz Franciszek zastanawiał się, jak te słowa Papieża wprowadzić w czyn. Od lat miał przed oczyma biblijny obraz wojska Gedeona. Jest on zaczerpnięty z Księgi Sędziów, szczególnie z fragmentów siódmego rozdziału. Jest tam opis, jak wojsko izraelskie, złożone tylko z 300 wojowników, dzięki odpowiedniej strategii i wyraźnej pomocy Bożej, pokonało potężne wojsko Madianitów. Wojownicy pod dowództwem Gedeona byli odważni i dzielni, wytrzymali na trudy i posłuszni rozkazom. Ks. Blachnicki nie miał zamiaru tworzyć jakichś bojówek, jakiejś zbrojnej partyzantki czy grup terrorystycznych.Założyciel oaz marzył o duchowym wojsku, o ludziach wewnętrznie wolnych, którzy zgrupowani, zgodnie z określonym planem, będą w stanie wyzwalać innych.
W 1963 roku ks. F. Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Opracował potrzebne pomoce do formacji zarówno na rekolekcjach jak i w parafii. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie. Celem Ruchu, obejmującego ludzi każdego wieku i stanu, jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i zrealizowanie soborowej wizji Kościoła – wspólnoty wspólnot. W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Jeszcze w Polsce, a potem także zagranicą nawiązywał kontakty ekumeniczne z różnymi ruchami odnowy.
Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku. Swoje liczne talenty umysłu i serca, jakiś szczególny charyzmat, jakim obdarzył Go Bóg, oddał sprawie budowy Królestwa Bożego. Budował je modlitwą, apostolstwem, cierpieniem i budował z taką determinacją, że słusznie myślimy o Nim jako o ,,gwałtowniku” tego Królestwa (por. Mt 11, 12).
Jan Paweł II
Słowa homilii Ojca Franciszka z 1980 r.: „Potrzebne jest dzisiaj nowe wojsko Gedeona. Trzeba dokonać mobilizacji w skali całego narodu i wezwać tych, którzy się nie boją i potrafią zawierzyć i zaufać Bogu, tych, którzy poddadzą się jednemu planowi działania i będą działać jednolicie, ufając, że ten plan ratunku pochodzi od Boga. Jeżeli tak się stanie, to możemy być pewni, że Bóg nas wybawi przy pomocy tych swoich narzędzi

Na skróty

Zapisy

Trasa

Regulamin

Wyniki

Organizator


Współorganizatorzy


Patronat


Ks. Biskup Jan Wątroba – Biskup Diecezji Rzeszowskiej
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Patronat medialny


Sponsorzy


Kontakt


791 989 556 – Komandor Biegu - Marek Baran
533 833 399 - Recepcja
603 786 482 – Domowy Kościół Diecezji Rzeszowskiej - Władysława i Dariusz Sowa